Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Co się stało w Bostonie?- S.Krajski

Co się stało w Bostonie?- S.Krajski

Cykl książek i wykładów takich jak „Masoneria Polska 2012”, „Co się stało w Bostonie”, „Papież Franciszek – Dokąd zmierza Kościół ?” odkrywa przed nami zdarzenia, które do nas docierają, ale nie potrafimy często ich powiązać, ująć w szerszym kontekście. Stanisław Krajski robi to z rozbrajającą prostotą, a mówi o sprawach trudnych takich jak relacje Kościół – masoneria i wskazuje jaką podstawę powinien przybrać katolik. Zapraszam do wysłuchania wykładu „Papież Franciszek – Dokąd zmierza Kościół ?” i analizy jednego wydarzenia, które zostało poruszone w wykładzie.

Co się stało w Bostonie?

Papież Franciszek jest pierwszym papieżem, który ma doradców, „którzy będą mu służyć radą w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy Kurii Rzymskiej”. Oto aktywność jednego z nich po tragedii w Bostonie.

Na oficjalnej stronie Radia Watykańskiego znajdujemy materiał pt. „Boston: modlitwa ekumeniczna intencji ofiar zamachu na maraton”. W materiale tym czytamy natomiast:

„Trzy dni po ataku terrorystycznym na maraton w Bostonie chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie modlili się w tamtejszej katedrze katolickiej Świętego Krzyża w intencji ofiar. Gospodarzem spotkania był arcybiskup Bostonu kard. Sean O’Malley OFM Cap. Wzięli też udział politycy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą na czele”.

Zauważmy, że kard. Sean O’Malley OFM Cap. należy do „grupy ośmiu kardynałów-doradców”, których powołał Papież Franciszek, doradców, „którzy będą mu służyć radą w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy Kurii Rzymskiej”.

Jakaż to jest modlitwa ekumeniczna z Żydami i muzułmanami? Czy ekumenizm nie dotyczy współpracy tylko chrześcijan? Czy była to tylko modlitwa? Radio Watykańskie mówi tylko o „spotkaniu w katedrze”.
( źródło: http://pl.radiovaticana.va/news/2013/04/19/boston:_modlitwa_ekumeniczna_w_intencji_ofiar_zamachu_na_maraton/pol-684555 )

Trudno mi było znaleźć gdziekolwiek w Internecie jakieś bliższe informacje na ten temat.

Na portalu boston.com znajduje tekst „refleksji” („reflection”) kard. Sean O’Malley`a, która miała miejsce w trakcie, jak czytamy, „the interfaith memorial service”. „Memorial service” to w słowniku angielsko-polskim „nabożeństwo”, a „interfaith” „międzywyznaniowe”. Okazuje się jednak, że kard. O’Malley używa go w szerszym znaczeniu jako „miedzyreligijne”. W trakcie tej refleksji Kardynał powiedział bowiem: „We are grateful to Governor Patrick for initiating this ecumenical and interfaith prayer service. We are delighted that Metropolitan Methodius and so many leaders from the various churches and faith communities could join us here today”. Trzeba by to chyba przetłumaczyć w sposób następujący: „Jesteśmy wdzięczni gubernatorowi Patrickowi za to, że był pomysłodawcą tego ekumenicznego i międzyreligijnego nabożeństwa (spotkania modlitewnego?). Cieszymy się, że Metropolitarny Kościół Metodystów i tak wielu liderów z różnych Kościołów i wspólnot religijnych może dołączyć do nas już dziś”. Pod koniec wystąpienia powiedział: „The Jewish people speak of Tikkun Olam, “repairing the world.” God has entrusted us with precisely that task, to repair our broken world. We cannot do it as a collection of individuals; we can only do it together, as a community, as a family”. Należy to przetłumaczyć: „Żydzi mówią o Tikkun Olam „naprawianiu świata”. Bóg powierzył nam właśnie to zadanie, aby naprawić nasz zepsuty świat. Nie możemy zrobić tego jako zbiór jednostek, możemy to zrobić tylko razem, jako wspólnota, jako rodzina”. (źródło: http://www.boston.com/news/source/2013/04/text_of_cardina.html)

Wiemy, że oprócz kardynała byli też inni mówcy; pastorzy, rabini (dwóch: rabin Matt Soffer z Temple Izrael w Bostonie i Rabbi Ronne Friedman, starszy rabin w zborze Soffer), przedstawiciele wspólnot muzułmańskich. ( źródło: http://www.huffingtonpost.com/2013/04/18/boston-interfaith-service-bombing-obama_n_3111206.html?ir=Religion )

Nigdzie nie znalazłem informacji jak wyglądały te wspólne modlitwy. Znalazłem natomiast zdjęcie jak wyglądali ci „duchowni” z różnych religii.

Zdjęcie 1

U.S. President Barack Obama speaks at an interfaith memorial service for the victims of the bombing at the Boston Marathon at the Cathedral of the Holy Cross in Boston

http://www.ecumenicalnews.com/article/obama-at-boston-interfaith-memorial-we-will-finish-the-race-22115

Zdjęcie 2

Barack Obama

http://www.newsmax.com/Headline/obama-boston-marathon-service/2013/04/18/id/500167

Jednym z głównych założeń NWO jest powołanie do życia nowej „interfaith”, co można tłumaczyć międzywyznaniowej, a nawet międzyreligijnej religii, która ma zastąpić obecny mocno podzielony system religijny. Czyżby opisywane wydarzenie było zapowiedzią tego typu działań?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: