Strona główna » Tematycznie: komentarze do Ewangelii

Tematycznie: komentarze do Ewangelii

Droga na odnalezienie Pana Jezusa

Pełny przepis na odnalezienie Boga w naszym życiu usłyszałem na kazaniu księdza doktora Włodzimierza Cyrana wygłoszonego w Częstochowie w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 7 maja 2011 roku. Od kazania minęło prawie …

Więcej »

Proste zatrzymania nad Ewangelią

Polecam bardzo: „Było to przed Świę­tem Pas­chy. Jezus, wie­dząc, że nade­szła Jego godzina przej­ścia z tego świata do Ojca, umi­ło­waw­szy swo­ich na świe­cie, do końca ich umi­ło­wał. W cza­sie wie­cze­rzy, gdy dia­beł już nakło­nił serce …

Więcej »