Perełka o miłosierdziu Bożym – książeczka z audiobookiem dzieła o. Jacka Woronieckiego i wyborem myśli z różnych jego pism.

15.00 

Ta mała książeczka „Zapatrzony w tajemnicę miłosierdzia Bożego” Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP wraz z audiobookiem, w którym usłyszymy głos znanego aktora Dariusza Kowalskiego, jest niezwykłą pozycją na rynku wydawniczym. Ukazuje bowiem nam w skrótowej formie prawdę o Bożym miłosierdziu, podpowiada, jak je przyjmować, a także uzmysławia bogactwo MYŚLI niezwykłego duszpasterza o. Jacka Woronieckiego, którego dzieła na prawdę warto poznać. I się w nich zakochać.

Opis

Ojciec Jacek Woroniecki znany jest jako ważna postać Kościoła w Polsce pierwszej połowy XX wieku. Był dominikaninem. Zasłynął jako myśliciel i wychowawca, zatroskany o wszechstronny rozwój każdego człowieka i całego społeczeństwa. W posłudze duszpasterskiej i dydaktycznej zwracał się szczególnie ku elitom intelektualnym, widząc w nich tych, którzy będą przewodzić narodowi na wszystkich odcinkach życia. Zależało mu na ich uformowaniu jako ludzi o ukształtowanym systemie wartości, prawej woli w dążeniu do świadomie obranego celu, zdolnych poświęcić siebie i pobudzać innych do wspólnego działania. Swą duszpasterską i społeczną posługą ogarniał wszystkich, którzy pragnęli realizować swoje życiowe zadania zgodnie z wolą Bożą i misją Kościoła.

Treść dzieł, które napisał o. Woroniecki ukazuje, że przede wszystkim miłował on Boga i pragnął Go innym przybliżać. Wzywał do poznawania i miłowania Jego i stworzonego przezeń świata, twierdząc, że jest to powinnością istot rozumnych. Wskazywał na wspaniałość Boga i Jego zbawczego działania. Słowem i przykładem zachęcał do zaufania Mu, do powierzania się Jego miłosierdziu.

Książeczka, którą oddajemy do rąk czytelnikom, rzuca światło na bogactwo twórczości o. Jacka Woronieckiego, w którym nauczanie o Bożym miłosierdziu przenika właściwie każde zagadnienie. Autor postrzega je jako bezcenny dar ofiarowany człowiekowi pośród życia pełnego cierpień, trudów i nędzy spowodowanej grzechem. Pokazuje i poucza, jaką postawę powinien zająć człowiek, aby przyjąć i korzystać z mocy Bożego miłosierdzia. KsiążkaTajemnica Miłosierdzia Bożego, którą w wersji dźwiękowej  dołączamy do niniejszej publikacji, najpełniej ukazuje tę prawdę. Zachęcamy do lektury i słuchania.

Artykuł o książeczce – czytaj >>.