Strona główna » piens.pl - Korona publikacji » Polska republiką bananową

Polska republiką bananową

Wybory z 16 listopada 2014 roku oceniane wg standardów demokratycznych stosowanych przez Unię Europejską zasłużyły na notę: NIEDOSTATECZNY.

Parlamentarny Zespół do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa Sejmu RP przygotował raport Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku w świetle standardów Unii Europejskiej oceniający ostatnie wybory. Raport ten zawiera ocenę wyborów samorządowych w Polsce w 2014 roku z punktu widzenia standardów określanych przez unijne Misje Obserwacyjne Wyborów, kierowane do analizy procesu wyborczego w krajach aspirujących do miana demokratycznych. Podsumowanie jest po prostu porażające.

Ocena ogólna

Spośród 12 podstawowych kategorii oceny jakości wyborów pod kątem przestrzegania norm demokratycznych, wybory samorządowe przeprowadzone w Polsce w dniu 16 listopada 2014 roku, szczególnie w odniesieniu do wyborów do samorządu regionalnego (sejmiki wojewódzkie):

  1. w pełni spełniają 1 kryterium
  2. częściowo spełniają 5 kryteriów
  3. całkowicie nie spełniają 6 kryteriów

W związku z tym wybory należy ocenić jako naruszające standardy demokratyczne, analizowane w wymogach opracowanych na potrzeby instytucji Unii Europejskiej.

Ocena końcowa: 3,5 pkt/ 12 pkt oceny jakościowej
Oznacza to ocenę: NIEDOSTATECZNĄ

Analizie poddano następujące obszary, z których całkowicie spełniony jest tylko JEDEN.

1. Kontekst polityczny – kryterium częściowo spełnione
2. Ramy prawne – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE
3. Zarządzanie wyborami – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE
4. Rejestracja wyborców – kryterium częściowo spełnione
5. Rejestracja kandydatów – kryterium częściowo spełnione
6. Kampania wyborcza – kryterium częściowo spełnione
7. Kampania wyborcza i środowisko medialne – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE
8. Zażalenia i skargi – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE
9. Prawa człowieka – kryterium spełnione
10. Społeczeństwo obywatelskie – kryterium częściowo spełnione
11. Głosowanie i przeliczanie głosów – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE
12. Ogłaszanie wyników głosowania – kryterium całkowicie NIESPEŁNIONE

Warto zwrócić uwagę na obszary, w których wymagania należą do kategorii CAŁKOWICIE NIESPEŁNIONYCH, mamy tu: ramy prawne, zarządzanie wyborami, kampania wyborcza i środowisko medialne, zażalenia i skargi, głosowanie i przeliczanie głosów, ogłoszenie wyników. WSZYSTKIE TE OBSZARY MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA RZETELNOŚCI WYBORÓW. ZUPEŁNE NIESPEŁNIENIE wymagań w tych kategoriach bezpośrednio oznacza brak społecznego zaufania do procesu wyborczego oraz możliwość manipulowania wynikami wyborów.

Dodatkowo Joachim Brudziński z PiS poinformował, że:

Na 50 wytycznych OBWE odnoszących się do prawidłowości wyborów – ponad połowa została naruszona

Podsumowując w Polsce mamy do czynienia z bananową demokracją, choć elyty rządzące z prezydentem Bronisławem Komorowskim i premier Ewą Kopacz uważają, że wszystko jest w najlepszym porządku i nie można mówić o sfałszowaniu wyborów co najwyżej o drobnych nieprawidłowościach, które nie miały wpływu na ich wyniki.

Doskonałym komentarzem jest zestaw memów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!