Psychologia (od greckiego Psyche, które oznacza duszę, i logos, które oznacza słowo, myśl, rozumowanie) to wydzielona z filozofii w XIX wieku „nauka” badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Ta nowa dziedzina wiedzy badając „duszę” z założenia stanęła w opozycji do religii, a w szczególności do Boga w Trójcy Jedynego i Kościoła Katolickiego. 

Anna Wasiukiewicz „Niebezpieczna psychologia. Próba zastąpienia religii?”

Tematem naszej dzisiejszej rozprawki będzie psychologia, jej wpływ na religię i społeczeństwo. Oprzemy się na wiedzy psycholog Pani Anny Wasiukiewicz, która w swoich książkach i wykładach celnie wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą psychologia.

Jak zawsze warto zastanowić się kim byli ludzie będący twórcami psychologii? Na wstępie zaznaczmy, że nie było wśród nich katolików. Co więcej, do tej pory katolicy rzadko zajmują się psychologią, choć w pewnym momencie Kościół otworzył się na tę „naukę”. Powodem nikłego zainteresowania katolików psychologią jest konieczność odrzucenia przez jej adeptów wiary w Boga. Twórca jednego z nurtów psychologii Jung był okultystą i uważany jest za współtwórcę ideologii New Age. Twórca psychoanalizy Freud był niewierzącym Żydem, zajmował się po części kabałą, analizą snów, numerologią, krótko mówiąc różnymi nurtami okultyzmu. Co ciekawe jego prace badawcze zostały utajnione, a powszechnie znany kompleks Edypa to jego autorski wymysł.

Psychologia narzędziem kontroli społecznej. Źródła inżynierii społecznej i technik manipulacyjnych leżą w psychologii i wynikają one z połączenia psychologii behawioralnej jak i psychologii freudowskiej oraz psychoanalizy. Twórcą propagandy, opartej o psychologiczne metody manipulacji, był Edward Bernais, , który przyczynił się do wypracowania metod bałamucenia całych społeczeństw. Trzeba powiedzieć, że jest coś co faktycznie psychologii się udało – badania behawioralne nad kontrolą ludzkich zachowań. Twórca psychologii behawioralnej, John Wathson, uważał, że to Kościół Katolicki kontroluje całe społeczeństwa za pomocą religii, a psychologia została stworzona właśnie po to, aby odciągnąć i „wyzwolić” ludzi spod wpływu Kościoła Katolickiego.

Żyjemy w epoce po freudowskiej. Obecnie człowiek już nie kieruje się w swoich decyzjach rozumem, tylko zastąpił go swymi wewnętrznymi popędami, emocjami i przyzwyczajeniami, tym co jest nie do końca od niego zależne ukierunkowując się coraz bardziej na swoją podświadomość. Warto zaznaczyć, że wszystkie drogi rozwiązywania problemów w psychologii są w zasadzie świeckie i zwrócona na osiągnięcie tymczasowych celów takich jak sukces, czy samozadowolenie, itd. W psychologii nie ma mowy o życiu wiecznym, czy Bogu. W psychologii po prostu nie ma takiego wzniosłego punktu odniesienia.

Przykład życia i terapii Carla Rogersa. Rogers był twórcą psychologii humanistycznej. On sam jest przykładem tego jak łatwo można stracić wiarę, jeżeli przyjmie się w inny sposób myślenia. Carl Rogers wywodził się z bardzo pobożnej protestanckiej wielodzietnej rodziny i miał się kształcić na pastora. Stracił swą wiarę całkowicie, gdy pojechał do Nowego Jorku gdzie zetknął się z ideami humanistycznymi, które całkowicie odwróciły go od wiary. Uznał, że to co człowieka najbardziej ogranicza, to jego sumienie. Jeżeli sumienie człowieka ogranicza, to należ się uwolnić od tego krępującego ciężaru odrzucając go. Jeżeli przyjąć, że rozumie się sumienie jako zbiór zasad moralnych wpojonych w rodzinie to konsekwencją odrzucenia sumienia jest walka z rodziną i tradycyjnym wychowaniem.

Rogers przeprowadził eksperyment, w którym udowodnił, że wiarę można stracić bardzo szybko pod wpływem manipulacji psychologicznej dla niepoznaki zwanej terapią. Rogers poddał terapii 600 sióstr w katolickim zakonie. Zastosowana tam terapia nazywała się treningiem uwrażliwiającym, w którym generalnie chodziło o to, aby ukazać siostrom poziom ich zniewolenia. Rogers wmówił siostrom, że tym co je najbardziej ogranicza, jest posłuszeństwo regułom i przełożonym. Następnie zasugerował, że siostry powinny być bardziej wyzwolone. Pod wpływem terapii siostry zaczęły zmieniać swoje zachowanie. Najpierw porzuciły modlitwę, następnie inne praktyki religijne, z kolei rozpoczęły prowadzić się niemoralnie nawiązując ze sobą kontakty seksualne. Ostatecznie doszło do takiego porzucenia moralności, że przed upływem dwóch lat zakon został rozwiązany. W niecałe 2 lata Rogers zniszczył liczny katolicki zakon. Zmielił w proch ukształtowane duchowo osoby. Zastanówmy się jak bezbronni wobec psychomanipulacji są wchodzący w życie młodzi adepci wydziałów psychologii.

Trzeba zaznaczyć, że psychologowie to najliczniejsza grupa zawodowa, które nie wierzy w Boga.

Jaki wpływ psychologia ma na Kościół Katolicki? Psychologia szkodzi przede wszystkim ludziom wierzącym. Spowiedź zostaje zamieniana na kozetkę u psychoanalityka. Wiele technik terapii bazuje na wschodnich tradycjach religijnych. Są to różnego rodzaju medytacje, relaksacje, czy wizualizacje. Ponadto w psychologii jest duża ilość pseudo terapii, których nie uznaje świat akademicki, a które są powszechnie stosowane i bardzo szkodliwe dla życia duchowego. Wiele takich technik terapeutycznych jest rodzajem inicjacji okultystycznej. Po takiej inicjacji, przeprowadzonej często nad nieświadomym niczego pacjentem, naprawdę ciężko jest wrócić do normalności, do wiary.

Ruchy charyzmatyczne są przełożeniem, takim z psychologizowaniem religii, gdzie stosuje się pewne praktyki jak modlitwy o uwolnienie, modlitwy o uzdrowienie, które są w zasadzie rodzajem terapii. Przy czym jest to terapia najbardziej szkodliwa, terapia głębi, terapia freudowska, gdzie zakłada się, że obecne problemy człowieka wynikają z pewnych zranień pochodzących jeszcze z dzieciństwa. Trzeba zaznaczyć, że nie ma żadnych dowodów na to, że nasze obecne przeżycia i trudności mają bezpośredni związek z naszymi traumatycznymi przeżyciami, czy trudnymi relacjami z dzieciństwa. Przykładem katolickiego duchownego zainspirowanego Jungiem (sic!) może tu być o. Robert DeGrandis SSJ, który propaguje terapie zwane modlitwami o uwolnienie, uzdrowienie, czy uzdrowienie międzypokoleniowe. Problem polega na tym, że tego typu terapie promują duchowni Kościoła Katolickiego, a dla niepoznaki nazywają je modlitwami. Ludzie obecnie wybierają jak najłatwiejszą drogę radzenia sobie ze swoimi problemami i zamiast ciężkiej pracy nad sobą wolą pójść na modlitwę i zostać „uwolnionym”.

Na swoje nieszczęście wiele osób uważa psychologów za chodzące autorytety, które swoimi terapiami mogą pomagać. Należy uświadomić sobie, że nie ma żadnych technik terapeutycznych – większość działań polega na rozmowie. Poza tym trudno psychologów uważać za autorytet ponieważ ogromna większość psychologów sama nie radzi sobie ze swoim życiem.

Powyższe notatki pochodzą z wywiadu udzielonego dla Mediów Narodowych przez Panią Annę Wasiukiewicz. Zachęcamy do zapoznania się z całą rozmową:

Anna Wasiukiewicz pojawiła się również w programie „Lustro świata” w internetowej telewizji wRealu24, a w internecie program ten opublikowano pod nazwą „Okłamany człowiek wobec przemocy psychoterapii. Anna Wasiukiewicz Psychomanipulacja“. Dowiadujemy się tam szczegółowiej o historii powstania psychologii, o ich założycielach, ze szczególnym uwzględnieniem życiorysów twórców psychologii i ich stosunku do Boga lub raczej do jego braku, a nawet wrogości. Pani Anna stawia tam również ważne pytanie, czy psychologia jest dziedziną nauki? Zanotujmy kilka myśli z tej rozmowy.

Psychologia potraktowała człowieka bardzo redukcjonistycznie jako organizm biologiczny odrzucając sferę duchową. Było tak, że świadomość i rozum to jest to coś, co odróżnia człowieka od zwierząt, to jest to co jest w człowieku najbardziej wartościowe, to co kieruje jego życiem. Natomiast dr Zygmunt Freud odwrócił zupełnie sytuację i uznał, że większość naszego życia wewnętrznego to jest podświadomość, czyli życiem ludzkim nie kieruje rozum, świadomość, ale czynniki, które ukryte są głęboko w podświadomości. I to są popędy, różnego rodzaju potrzeby, instynkty, namiętności itd. Czyli czynniki całkowicie pozaracjonalne. Rozum sprowadził do roli wspomagającej. Natomiast cała kultura jest wynikiem jedynie wyłącznie sublimacji popędów. Religię Freud uznawał za rodzaj nerwicy społecznej – człowiek wymyślił sobie religię, żeby się lepiej poczuć, bezpieczniej w tej rzeczywistości, w której żyje.

Wstawiając małą dygresję, na portalu eprudnik.pl został zamieszczony swego czasu artykuł pt.: „Techniki manipulacji„, który to w świetle tego, czego dowiadujemy się od Pani Anny, można powiedzieć jest dowodem na to, że psychologia jest narzędziem do kontroli całych społeczeństw, kontroli ludzkości i posiada swoje „techniki“ do realizacji tych celów. Warto jednak zauważyć, że aby było to skuteczne najpierw należy odciągnąć człowieka od Kościoła Katolickiego.

Rozważmy dalej założenie psychologiczne, że każdy człowiek z natury jest dobry. Założenie to stało się podstawą bezstresowego wychowania dzieci i walki z „opresyjną” rodziną. Praktycznie sprowadza się takie wychowanie do towarzyszenia dzieciom, które z natury będąc dobre, może trochę na początku błądząc, jednak ostatecznie zawsze dobrze wybierają. Założenie to znalazło odbicie w tzw. towarzyszeniu dzieciom w rozwoju, który zmierza zawsze ku szczęśliwemu końcowi, czyli pełnemu dobru danej osoby, która z natury swojej jest przecież dobra, pomimo przejściowych trudności. Rodzice mają wspierać dziecko w samorozwoju pozwalając mu na wszystko i nie oczekując niczego, a nie korygować jego niechcianych zachowań po przez system szeroko rozumianych kar i ograniczeń. Ostatecznie system bezstresowego wychowania poniósł klęskę i został porzucony przez stosujące go ośrodki wychowawcze w latach 90.

Notabene w Kościele zgodnie z obowiązującą nowomową słowo towarzyszenie robi ogromną furorę i wygląda na to, że Kościół postanowił działać w oparciu o założenia psychologii, czyli każdy człowiek jest dobry, nie trzeba go napominać pokazywać drogi, prostować wystarczy towarzyszyć. Nie odwracamy grzeszników od niegodziwej drogi, ale towarzyszymy im np. w duszpasterstwie związanym z niesakramentalnymi związkami. Ponieważ jesteś z natury dobry, więc możesz rozeznać w swoim sumieniu co jest dobre, a co złe i kierować się taką busolą w życiu pomijając obiektywnie rozumiane dobro i zło, a Kościół będzie ci w tym życiu towarzyszył. Termin „towarzyszenie” stał się bardzo modny w nowomowie katolickiej szczególnie dzięki adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia, w której to zwrot ten został użyty jak można policzyć 29 razy. Obecnie biskupi rządzący Kościołem w Polsce również odmieniają wspomniany termin na wszystkie możliwe sposoby, a biskup Jan Wątroba stwierdził nawet, że „Towarzyszenie tym, którym pierwsze małżeństwo się nie udało i weszli w kolejne związki jest być może najpilniejszym zadaniem dla Kościoła w Polsce”.

Dodajmy, że aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogły na powrót przystępować do sakramentów, muszą uregulować swoją sytuację przed Bogiem. Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć, kiedy ustaną przeszkody: gdy Kościół orzeknie nieważność pierwszych związków lub gdy ich pierwsi małżonkowie umrą. Istnieje również możliwość podjęcia decyzji o życiu w białym małżeństwie, jak brat z siostrą (bez pożycia seksualnego).

Gdyby Święty Jan Chrzciciel „towarzyszył” Herodowi w jego związku Herodiadą, która była żoną jego brata prawdopodobnie nie zostałby ścięty w więzieniu. Tymczasem Jan wołał wielkim głosem „Nie wolno ci mieć żony twego brata” i wołanie to opłacił męczeńską śmiercią. Obecnie Kościół Katolicki wycofał się nieomal całkowicie z napominania, nawracania, głoszenia zdrowej moralnej nauki, a przyjmując techniki z psychologii przeszedł na etap towarzyszenia ludziom w grzechu, czy to cudzołóstwa, czy sodomii, czy innych zaburzeń zwanych LGBT, co wprost wygląda jak bezstresowe wychowanie (sic!). Kościół przestał troszczyć się o dusze człowieka, a zajął się ich dobrym samopoczuciem. Zaczął stosować psychologiczne systemy w duszpasterstwie, nie bacząc na to, że psychologia jako pseudo religia została przez jej twórców wymierzona właśnie w niego. Ciekawe ile czasu będziemy musieli czekać na uznanie przez Kościół klęski promowanego obecnie duszpasterstwa przez towarzyszenie?

Przeczytałem powyższy artykuł swojej nastoletniej córce, która słuchając tego, wydała okrzyk: „Ależ przecież Pani psycholog… te rozmowy przecież pomagają !“ O właśnie, większość terapii to rozmowa, za którą trzeba płacić i która może nakierowywać na złą drogę, a wystarczy rozmowa w rodzinie, z przyjacielem, z kapłanem, od którego otrzymamy wszystko co najlepsze do dalszego życia.


 

Książkę Anny Wasiukiewicz można zakupić poprzez internet, do czego serdecznie zachęcamy:

http://stanczyk.osdw.pl/artykul/Anna-Wasiukiewicz/Niebezpieczna-psychologia,CC6E8FE0EB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here