Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » O świadomym osłabieniu państwa i ratunku dla Polski

O świadomym osłabieniu państwa i ratunku dla Polski

Sytuacja w Europie robi się co najmniej mocno dynamiczna. Warto więc zestawić nieco faktów, z którymi mamy do czynienia. Normalnie są one rozproszone w przestrzeni medialnej, warto je pozbierać i poukładać jak puzzle.

Rosja od dłuższego czasu przygotowywała się do prowadzonej obecnie operacji jednak Europa Zachodnia w tym Polska udawały, że nic się nie dzieje.

Osobiście wydaje mi się, że punktem wyjścia jest zamach smoleński.

Tajne kody w rękach Rosjan
„Washington Times” powołując się na źródła w NATO donosił, że prawdopodobnie Rosja po zniszczeniu polskiego TU-154M mogła wejść w posiadanie wielu tajemnic NATO. W zamachu z 10 kwietnia zginął nie tylko prezydent Polski ale również kluczowi dowódcy polskiej armii i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe. Wiele z tych osób miało przy sobie komputery i inne urządzenia do przenoszenia danych, które mogły zawierać natowskie dane wrażliwe. „Washington Times” podał, że w ręce Rosjan mogły wpaść ultratajne kody wykorzystywane przez NATO do zabezpieczania komunikacji satelitarnej, dane te umożliwiają złamanie zakodowanych natowskich sygnałów.

NATO spokojnie zmierzyło się z problemem informując, że w zaistniałej sytuacji procedury zalecają zmianę kodów. Mówiąc inaczej „nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało”.

Restrukturyzacja rosyjskiej armii
We wrześniu 2010 roku Rosjanie przeprowadzili restrukturyzację armii łącząc dwa obwody wojskowe moskiewski i leningradzki w nowy Zachodni Okręg Wojskowy. Dzięki czemu duża ilość rosyjskich oddziałów została przesunięta na północny-zachód kraju, w kierunku granic z Litwą, Łotwą i Estonią. W 2010 roku Rosja jako pierwszy kraj na świecie powołała do życia Zjednoczone Strategiczne Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej. Sprawność bojową nowy rodzaj wojsk miał osiągnąć do 1 grudnia 2011 roku.

Naruszanie przestrzeni powietrznej NATO
W latach 2011-2012 roku rosyjskie bombowce regularnie naruszały przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Ministerstwa Obrony Narodowej Litwy, Łotwy i Estonii oraz Finlandii publicznie skarżyły się na obecność wojskowych samolotów rosyjskich na terenie ich przestrzeni powietrznej. „Każdego tygodnia, a czasem nawet częściej, siły lotnicze należące do Sojuszu Atlantyckiego, uczestniczące w misji Baltic Air Policy są zmuszone eskortować samoloty rosyjskie znajdujące się na obszarze przestrzeni powietrznej należącej do Litwy i innych krajów bałtyckich”, podkreśla minister obrony Litwy Rasa Jukneviciene, „wśród samolotów należących do Rosji znajdują się również bombowce zdolne do transportu broni przeznaczonych do działań ofensywnych”. Jednak NATO nie zareagowało odpowiednio na te rosyjskie prowokacje – „nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało”.

Rosja gwarantem polskiego bezpieczeństwa
Tu wisienka na torcie. W listopadzie 2012 roku prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) pod kierownictwem generała Kozieja przygotowało raport, w którym przyznano, że to Rosja, a nie NATO powinna być gwarantem bezpieczeństwa Polski. Jakże kuriozalnie brzmi na tle tego „oświeconego” dokumentu wypowiedź generała z 3 marca 2014 roku – „Jesteśmy już zagrożeni w szerokim rozumieniu tego słowa. Dziś wprawdzie nie zagraża nam bezpośrednia agresja obcych wojsk na nasze terytorium. Jednak w dalszej perspektywie nie można wykluczyć zagrożenia strategicznego także inwazją na Polskę”. Panie generale, to gwarant naszego bezpieczeństwa puka do bram, to nie wróg, daj pan spokój przecież – „nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało”.

Manewry przy polskiej granicy
Co do braku bezpośredniego zagrożenia ze strony obcych wojsk naszego terytorium, jakże bardzo musiał się pan zdziwić, gdy dotarła do pana informacja, że rosyjscy żołnierze w Obwodzie Królewieckim ćwiczą defensywne i OFENSYWNE operacje tuż przy polskiej granicy. Niektórzy specjaliści twierdzą, że ilość wojska i sprzętu nagromadzonego w niezatapialnym lotniskowco-desantowco-rakietowcu jakim jest obwód wystarcza do skutecznej interwencji na Polskę. Warto przypomnieć, że w 2011 roku obwód został dozbrojony w nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf, a w 2013 roku w nowoczesne kompleksy rakietowe średniego zasięgu Iskander zdolne do przenoszenia broni atomowej. Jednak „nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało” – to gwarant naszego bezpieczeństwa dozbroił swoje wojska.

Współpraca z Moskwą
Tu śmietana na torcie. W lutym 2013 roku szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej podpisał w Moskwie „Plan współpracy miedzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na lata 2013-2014”. W sumie konsekwentny krok – współpracujemy z gwarantem naszego bezpieczeństwa. W myśl tego dokumentu sprawy takie jak: analiza koncepcji strategicznych Polski, narodowe planowanie strategiczne, metodyka prowadzenia strategicznych przeglądów bezpieczeństwa czy transparentność ćwiczeń i manewrów wojskowych – będą omawiane i konsultowane przez BBN z Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Podpisany dokument mówi o konsultowaniu ćwiczeń i manewrów wojskowych.

Panie generale, czy BBN dostał zawiadomienie o ostatnich manewrach prowadzonych u naszych granic?

ZAPAD 2013
Na jesieni 2013 roku Rosjanie i Białorusini przeprowadzili ćwiczenia wojskowe Zapad 2013, w ramach których trenowano odpieranie ataku ze strony Polski oraz prewencyjny nalot atomowy na Warszawę. Szef BBN skwitował te ćwiczenia stwierdzeniem „Rosjanie ćwiczą, nie można się oburzać, że ćwiczą, bo inaczej byśmy się oburzali, że w ogóle mają wojsko. My powinniśmy również ćwiczyć”. Mówiąc inaczej – „nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało”, to tylko takie zabawy dużych chłopców.

Interwencja na Ukranie
Marzec 2014 Rosja narusza integralność terytorialną Ukrainy pomimo tego, że zgodnie z Memorandum Budapesztańskim podpisanym w grudniu 1994 roku Rosja wraz z USA i Wielką Brytanią zobowiązała się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej, a Ukraina zobowiązała się do przekazania strategicznej broni nuklearnej Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa to bzdura
Ups, gwarant bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorialnej chyba się rozmyślił. Warto w tym miejscu przypomnieć, że II Rzeczpospolita miała podpisane z ZSRR SZEŚĆ umów zapewniających bezpieczeństwo oraz nienaruszalność granic, wszystkie zostały złamane ponieważ Związek Sowiecki uznał, że 17 września Państwo Polskie przestało istnieć. Sowietom nie przeszkadzało to, że międzynarodowa definicja dezintegracji państwa nie była spełniona, tzn. Polska nie poddała się, ani jej terytorium w całości nie zostało podbite, po prostu wbili nam nóż w plecy. Co z tego 17 września 1939 roku Warszawa ciągle się broniła, bój z Niemcami toczyło 25 z 33 zmobilizowanych przez Polskę dywizji, Rząd Polski, Prezydent i Naczelny Wód znajdowali się na terenie kraju, skoro bolszewicy użyli prawnego wytrycha, z którego nikt ich nie rozliczył, bo zwycięzców się nie sądzi, i stwierdzili, że Polska przestała istnieć. Podobnie zachowują się Rosjanie obecnie nie przejmują się podpisanymi umowami i gwarancjami natomiast usiłują w najróżniejszy sposób potwierdzić prawny mandat do swojej operacji na Ukrainie. Tradycyjnie wychodzą z założenia, że międzynarodowe trybunały są dla przegranych.

Rozbrojenie polską odpowiedzią na rosyjskie zbrojenia
Warto prześledzić co przez ostanie lata robiła Polska w celu poprawienia swojej obronności, o dziwnym zachowaniu BBN pisałem powyżej.

W 2009 roku zawieszono powszechny pobór do wojska, a polska armia została zreorganizowana do operacyjnej armii zawodowej. Stan liczebny naszej armii to nieco ponad 100 tys., z czego możemy wystawić do realnej obrony około 30 tys. żołnierzy liniowych, z taką siło można bronić teren wielkości średniego powiatu. Nasz wskaźnik mobilizacyjny wynosi 0,26% populacji własnych obywateli, co daje około 100 tys. osób. Należy zaznaczyć, że jest to jeden z najniższych wskaźników mobilizacyjnych w Europie, niższy mają tylko Czechy i Luksemburg. W 2007 minister Klich utrącił projekt powołania do życia wojsk obrony terytorialnej, czyli ochotniczej masowej formacji odpowiednio przeszkolonej i dającej możliwość szybkiej mobilizacji w wypadku zagrożenia kraju. W 2010 roku wraz z generałem Gągorem w smoleńskich błotach utonął projekt stworzenia na terenie Polski kilku dużych baz wojskowych NATO, w których stacjonowałoby kilkanaście tysięcy żołnierzu Paktu Północnoatlantyckiego. Polskie wydatki na zbrojenie sięgają kwoty 256 dolarów na jednego mieszkańca (średnia dla europejskich państw NATO to 509 dolarów).

Jak widać od kilku lat prowadzimy stałą politykę demontażu polskiej armii podczas gdy nasz wątpliwej jakości „gwarant bezpieczeństwa”, jakim w założeniach BBN ma być Rosja, sukcesywnie zwiększa swój potencjał militarny. Rosja do 2020 roku planuje wydać na modernizację armii 600 mld dolarów. Jak te pieniądze przełożą się na wzajemne stosunki polsko-rosyjskie widzimy na przykładzie Ukrainy.

Intronizacja
Jeżeli chodzi o armię to w wypadku dynamicznego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą nic nie uda nam się zrobić w związku z tym może warto pomyśleć o prawdziwym zaangażowaniu się w Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski, oby Boża interwencja uratowała nas przed najgorszym.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Tu fragment orędzia przekazanego słudze bożej Rozalii Celak.

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podpo­rządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonująco:  Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem.

Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił -jak zaraz zobaczysz.

W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem zwróciłam się o ratunek do tego Pana, a on mi mówił: Nie bój się, dziecko, i trzymał mnie za ramiona. Pytam go: Czy to jest koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło? Otrzymuję odpowiedź: Nie jest to koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Granice Polski były nienaruszone – Polska ocalała. Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie: Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu, dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Po tych słowach wszystko znikło.

 

Artykuł napisano na podstawie

Artykuł napisano na podstawie

http://freeisoft.pl/2010/05/po-katastrofie-tu-154-rosja-poznala-kody-nato/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Federacji_Rosyjskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachodni_Okr%C4%99g_Wojskowy_Si%C5%82_Zbrojnych_Federacji_Rosyjskiej http://polish.ruvr.ru/2011/10/04/58167667/ http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzenia-tygodnia?zobacz/rosja-rzuca-wyzwanie-nato http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/452311,general-stanislaw-koziej-szef-rbn-polska-jest-zagrozona-nie-mozna-wykluczyc-zagrozenia-inwazja.html http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wojska-Rosji-cwicza-w-Obwodzie-Kaliningradzkim-35-tys-zolnierzy-na-niezapowiedzianych-manewrach,wid,16445712,wiadomosc.html?ticaid=1124ea http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosyjskie-iskandery-na-polskiej-granicy-ministerstwo-potwierdza/knjk8 http://kresy24.pl/32907/co-polski-general-mowil-i-co-podpisal-w-moskwie/ http://www.polskatimes.pl/artykul/796327,manewry-zapad-2013-rosja-i-bialorus-przecwiczy-prewencyjny-atak-jadrowy-na-warszawe-a-nato,id,t.html?cookie=1 http://www.fronda.pl/a/rosja-cwiczy-atak-atomowy-na-warszawe-a-szef-bbn-mowi-ze-przeciez-wojsko-musi-cwiczyc-gen-polko-dla-frondapl-to-dzwonek-alarmowy,27529.html http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/452311,general-stanislaw-koziej-szef-rbn-polska-jest-zagrozona-nie-mozna-wykluczyc-zagrozenia-inwazja.html http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/wystapienie-rosji- http://fakty.interia.pl/polska/news-w-2009-roku-koniec-poboru-do-wojska,nId,841112 http://niewygodne.info.pl/artykul2/01027-wydarzenia-poprzedzajace-kryzys-na-Ukrainie.htm http://niewygodne.info.pl/artykul2/01031-do-czego-prowadzi-polityka-demontazu-wlasnej-armii.htm http://www.apokalipsa.info.pl/top/chrystus_krol.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: