Na stronie wolna-polska.pl można znaleźć „List do Władimira Putina Ruchu Narodowego Polski: Sławomira Zakrzewskiego i Benedykta Ciesielskiego„.

List do WP

 

Lektura to bardzo ciekawa i dająca dużo do myślenia. Szczególnie cenne wydają się te fragmenty, które mówią o masońskiej kontroli nad Polską i uczynieniem z naszego kraju neokolonialnego niewolnika masońskiego systemu wyzysku. Zacytuję poniżej fragmenty tego listu.

Masońska akcja w Polsce, bardzo ważne spostrzeżenia:

„Dowiedzieliśmy się po niewczasie, że plan zrobienia w Polsce przewrotu był znany masonerii w Polsce już w 1976 roku. Już wtedy było zaplanowane połączenie państw niemieckich i wtedy też była mowa o krzywdach terytorialnych, jakich podobno Niemcy od nas doznały. Dowiedzieliśmy się, że ten przewrót, ta cała hucpa z „Solidarnością” to było od „a” do „z” zrealizowane przedstawienie, zaplanowane przez obce i krajowe, już wcześniej „sprywatyzowane”, służby. W doprowadzeniu do tego przewrotu i zagospodarowaniu sceny politycznej po przewrocie duże znaczenie miał złodziejski element miejscowy i obcy. Wbrew temu, co głosi legenda – mit „Solidarności” bazą ideową konstruktorów przewrotu nie był patriotyzm ani myśl narodowa. Była nią prywata, zaprzaństwo, darwinizm, kosmopolityzm, trockizm.”

„Anszlus do Unii Europejskiej to transformacja z państwa do kolonii, a z narodu właściciela i gospodarza do narodu odartych z wszystkiego niewolników. To istne Eldorado dla zagranicznych banków i międzynarodowego, w szczególności niemieckiego kapitału. Udostępnienie kraju, jako rynku zbytu i safari do nowoczesnego, współczesnego połowu niewolniczej siły roboczej. Takie państwo zwykle ma fasadową demokrację, która w rzeczy samej jest totalitarną dyktaturą mediów, służb i ośrodków finansowych, które się w nim zainstalują. Kolejne anektowane państwo to kolejna kroplówka dla tego zrodzonego w chorych głowach projektu pod nazwą Unii Europejskiej.”

Jednak zupełnie nie rozumiem skąd tak ogromna czołobitność w stosunku do Rosji. Wręcz rzucenie się w objęcia Matuszki Rosiji.

„My Słowianie nie mamy się czego wstydzić. Mamy bardzo bogate ziemie, najpiękniejsze dziewczyny, inteligentnych i silnych mężczyzn. Mamy wspaniałą kulturę, której to zalewające nas współczesne dziadostwo, w żaden sposób dorównać nie może.

Nie zgadzamy się z promowanymi w Polsce koncepcjami, które budują wizję współpracy międzynarodowej z wyłączeniem Rosji i w opozycji do Rosji.

Są one naszym zdaniem obliczone na to, aby Słowianie nie stanowili zorganizowanego na różnych polach, silnego politycznego bloku. Koncepcja ta wychodzi naprzeciw aspiracjom światowego złodziejstwa, które gotowe jest nam dostarczać darmo amunicję, jeśli zdecydujemy się tylko do siebie strzelać.

Koncepcja Obozu Narodowego jest odmienna.

Widzimy szerokie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej, obronnej… opartej na zgodnych, życzliwych relacjach w całej rodzinie państw słowiańskich.

Polacy chcą dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją i na jak najlepszych zasadach z wszystkimi narodami.”

Autorzy słusznie zauważają, że w Rosji są środowiska zainteresowane zniszczeniem Polski w duchu budowy wspólnoty Eurazjatyckiej, patrz Aleksander Dugin i jego projekt Eurazji.

„W Pańskim Kraju są silne, pozornie patriotyczne środowiska, które otwarcie wypowiadają się, że Polska jest tym lepsza im jest słabsza, a najlepiej byłoby gdyby nie istniała. Podobne stanowisko wobec Rosji jest często prezentowane w Polsce. Obóz Narodowy rozumie nieracjonalność i krótkowzroczność tego rodzaju polityki. Aby realizować dobrą politykę musimy zdawać sobie sprawę, jakie siły chcą naszej słabości. Jakim siłom zależy najbardziej na tym, aby relacje między naszymi państwami i narodami były jak najgorsze. W tym miejscu chcemy wskazać tylko na jeden często pomijany i niedoceniany w analizach politycznych element.

Chodzi tu o pewien aspekt polityki Zachodu, a w szczególności Niemiec. Otóż złe relacje między Polską i Rosją powodują, że relacje Polski i Rosji wobec Zachodu i Niemiec układają się tak, że z germańskiego punku widzenia są korzystne i opłacalne. Nasza historia, aż do dnia dzisiejszego domaga się postawienia właśnie takiej tezy.”

Panowie Zakrzewski i Ciesielski zapomnieli lub nie chcieli poruszać paru ważnych spraw.

Pierwsza z nich to fakt, że Rosjanie to nie Słowianie choć mocno podkreślają chęć przewodzenia państwo słowiańskim. Najwięcej dowodów na ten temat można znaleźć w książce Wołodymira Bilińskiego „Kraj Moksel lub Moskowia” wydanej w trzech tomach w 2010 roku w Kijowie przez Wydawnictwo Imienia Oleny Teligi. Jeszcze w XIX wieku wyraźnie rozróżniano Moskwicinów (pochodzenia azjatyckiego) od Rusinów (podbitych przes skandynawskie plemię Rusów Słowian Wschodnich, z którymi zwycięzcy Rusowie wymieszali się bardzo mocno). Nie ma więc co szukać braterstwa słowiańskiej krwi z Rosjanami, których korzenie tkwią w stepach Azji, a mentalność bliższa jest koczowniczym szczepom mongolskim niż osiadłym ludom słowiańskim.

Jezus

Druga sprawa to Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski, czyli polska droga do suwerenności. Nie musimy iść na pasku zachodniej masonerii, ani wiązać swoich nadziei na lepsze jutro z Rosją i Eurazją. Dla Polski przewidziana jest droga przewodnictwa ludom całej ziemi. Mamy jednak wprowadzić w życie plan budowania Królewstwa Bożego przez Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski. Z Intronizacją związane są wielkie obietnice i łaski, które Bóg wyleje na nasz naród i wszyskie narody, które przyjmą Pana Jezusa jako swojego Króla. W tym miejscu należy zapoznać się z misją jaką zlecił Pan Jezus pielęgniarce z Krakowa Rozalii Celak jeszcze w latach 30. XX wieku. Sprawa Intronizacji jest bardzo zwalczana w Polsce przez masonerię i jej agenturę, w tym niektórych biskupów Kościoła Katolickiego (?), nie wykluczam tu również działań agentów ze wschodu, ponieważ Intronizacja oznacza dla okultystycznego masońskiego projektu Nowego Porządku Świata jak i wschodniej Eurazji całkowitą zapaść. Natomiast dla nas Polaków rozkwit i życie dla chwały Trójcy Świętej pod panowaniem naszego Króla Jezusa Chrystusa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here