Strona główna » piens.pl - Polska i Wiara ma sens » Detronizacja Matki Bożej i Pana Jezusa

Detronizacja Matki Bożej i Pana Jezusa

Poniżej smutna wiadomość, która może być zapowiedzią bardzo trudnych czasów nadchodzących dla Polski.

W piątek rano (tj. 28.12.2012 r.) w Bazylice Najświętszej Maryi Panny u Ojców Dominikanów w Jarosławiu, podczas odsłaniania cudownej figury Matki Bożej, spadły obie korony, którymi ukoronowana jest figura, Jedna korona z Głowy Matki Bożej, a druga z Głowy Pana Jezusa .
Ojciec Dominikanin mówił do wiernych, że nie widzi ludzkiego wytłumaczenia, jak mogło do tego dojść. Te korony musiały być najpierw podniesione do góry, żeby mogły się odłączyć od figury. Nie były też ze sobą powiązane, złączone – więc co się stało, że obydwie Korony spadły w tym samym czasie?[1]

cudowna-ikona

 

Poniżej nieco o historii figury:

We wnęce ołtarza znajduje się piękna, wysoka na 73 cm., cudowna figura, wykonana z drzewa gruszy, którą 20 sierpnia 1381 roku znalazła grupa pasterzy wypasających bydło poza murami miasta. Przedstawia ona Matkę Bożą, trzymającą na kolanach ciało zmarłego Syna.
Zapewne od momentu znalezienia nazwano tę figurę Matką Bożą Bolesną. Jak podaje legenda pasterze zanieśli figurę do kościoła parafialnego w Jarosławiu.
Jednak nocą aniołowie przenieśli ją z powrotem na miejsce znalezienia. Był to znak, że należy tam wybudować kościół.

Początkowo powstała prosta, drewniana kapliczka. Niestety została spalona przez Tatarów. W roku 1421 z inicjatywy hrabiego Rafała Tarnowskiego przystąpiono do budowy murowanej świątyni. Do Matki Bożej Bolesnej ciągnęły liczne pielgrzymki. Figura zaczęła słynąć jako cudowna. Modlący się z wiarą otrzymywali liczne łaski. Zdarzały się bardzo spektakularne cuda.

W 1611 roku wydano pierwszą książkę z opisem cudów, które dokonały się przez wstawiennictwo jarosławskiej Panny Marii. Wśród pielgrzymów znalazła się także święta królowa Jadwiga, która modliła się w tym miejscu przed bitwą pod Stubnem.[2]

i cuda jakie miały miejsca w Jarosławiu:

Poza murami okalającymi kościół i klasztor znajduje się kaplica pochodząca z 1752 r. foto. W kaplicy, zwanej „Studzienką”, umieszczona jest głęboka, 18 metrowa studnia z cudowną wodą. Źródełko wytrysnęło w miejscu znalezienia Figury. Od początku głoszone było cudowne działanie wody, a uzdrowienia poświadczone są licznymi napisami na ścianach kaplicy. więcej:


Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego:

Pragnę zwrócić uwagę, że to wydarzenie miało miejsce w piątek – dzień, w którym wspominamy bolesną Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w Święto Młodzianków Męczenników, zamordowanych z rozkazu ziemskiego króla Heroda, który w nowonarodzonym Chrystusie nie chciał uznać Króla.
Proszę jeszcze zwrócić uwagę na obraz, który przedstawia nie Maryję z Dzieciątkiem na ręku ale Pietę – Matkę Bożą Bolesną trzymającą ciało Swego Syna po zdjęciu z Krzyża

Poniżej tłumaczenie zaistniałej sytuacji, trzeba przyznać, że dość dziwne, umieszczone przez Ojców Dominikanów na facebooku 29.12.2012r.

„Od kilku dni w naszym klasztorze trwała dyskusja na temat rekoronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej – Pani Jarosławskiej. Obecne korony wykonane z blachy są zastępczymi za skradzione i są zbyt duże. Koszty renowacji Piety oraz wykonania nowych koron są ogromne, dlatego pomysł był bardzo starannie rozważany przez nas.

Wczoraj, 28 grudnia, Mata Boża sama dała znak – podczas mszy św. o godzinie 6:30, gdy odsłaniano Figurę jak co dzień, z głów Pana Jezusa i Matki Bożej spadły obie korony, mimo, że były zabezpieczone i dobrze przytwierdzone. Welon z materiału leżący na głowie Maryi w cudowny sposób utrzymał się na swoim miejscu.

Jesteśmy przekonani, że to Maryja przekazała swoją wolę, ponownej koronacji tego czcigodnego, ponad 630-letniego wizerunku.”
źródło: https://www.facebook.com/DominikanieJaroslaw

Wygląda na to, że Ojcowie Dominikanie jakby nie zauważyli pewnego ciągu wydarzeń mających miejsce w naszym kraju:

1. List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w którym to liście nasi biskupi zapisali, że „Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie. (…) Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. (…) Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji.”
źródło: http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&id=16622&typ=INFORMACJE

Mówiąc inaczej wyrzekli się jakiekolwiek formy Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski przedstawiając oczywiście własny program i własne wnioski duszpasterskie. Publiczne odczytanie tego listu miało miejsce w dniu 25 listopada 2012 roku, a dokument powstał na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniach 2-3 października 2012 roku.

2. Akt terrorystycznego napadu na wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze.
Akcja miała miejsce 9 grudnia 2012 roku w godzinach porannych w Kaplicy Matki Bożej w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Zamachowiec użył żarówek wypełnionych czarną farbą i rzucił je w kierunku wizerunku Matki Bożej.
źródło: http://www.fronda.pl/a/atak-na-matke-boska-czestochowska-co-teraz-stanie-sie-nasza-ojczyzna,24354.html

3. Słowna profanacja wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski przez posła Ruchu Palikota Armanda Ryfińskiego, który publicznie nazwał naszą narodową świętość „bohomazem” – 13 grudnia 2012 roku.
źródło: http://niezalezna.pl/35970-skandal-posel-nazwal-cudowny-obraz-bohomazem

4. Spadnięcie obu koron z cudownej figury Matki Bożej i Pana Jezusa w Bazylice Najświętszej Maryi Panny u Ojców Dominikanów w Jarosławiu – 28.12.2012 roku

Zestawiając powyższe fakty, trudno ze spokojem ducha powtórzyć za ojcami Dominikanami, że Matka Boża pragnie ponownej koronacji swojego wizerunku. Ten ciąg zdarzeń, w mojej opinii, wskazuje raczej na dwie możliwości:

1. Matka Boża wraz z Panem Jezusem zrezygnowali z Polaków i nie oczekują już od nas Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski.

2. Zwrócenie uwagi Nieba na niewyobrażalną powagę sytuacji i konieczność Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski.

Mam nadzieję, że najbliższe orędzia przekazywane mistykom pozwolą się lepiej zorientować w sytuacji.

Króluj nam Chryste

źródła:

[1] http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

[2] |

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!